Knowledge transfer from PERI Expert to customer.

Expertkunskap

i byggnadsmetoder och tekniska innovationer

Kunskap

Här hittar du information och tekniska beskrivningar om byggnadsmetoder, konstruktionstyper och olika PERI-system - illustreras med framgångsrika projekt. Här hittar du också information om PERIs utbildningsprogram.