You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Knowledge transfer from PERI Expert to customer.
 
Expertkunskap
 
Expertkunskap
 
i byggnadsmetoder och tekniska innovationer

Kunskap

Här hittar du information och tekniska beskrivningar om byggnadsmetoder, konstruktionstyper och olika PERI-system - illustreras med framgångsrika projekt. Här hittar du också information om PERIs utbildningsprogram.