You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

5D-planering (BIM)

Framtidsinriktad optimering av byggprocesser
 

PERI involverad i 5D-planering

För PERI är 5D-planering en trendsättande teknik där alla byggprocesser kan planeras och kontrolleras - från idé fram till själva driften av byggnader. PERI har därför varit inblandad under ganska lång tid för att kunna förbättra planering/organisation i form- och ställningsprojekt och för att effektivisera processer som inte rör de rent tekniska lösningarna. 

PERI har länge använt en specialutvecklad projektdata - management system (PDM), som olika användare runt om i världen kan arbeta med tillsammans på ett visst projekt. I processen, är all projektdata tillgängliga online och kan hämtas i realtid.

Den pågående vidareutveckling av PERI CAD gör det också möjligt att skapa de mest komplexa formlösningarna tredimensionellt. CAD-systemet används av både PERI-konstruktörer samt kunder.

En annan innovation inom hantering av byggprocesser placerades på marknaden genom PERI 2012: sedan dess har myPERI onlineportal stöttat PERI-kunder med processoptimering på arbetsplatsen. myPERI ger tillgång till ett brett utbud av projektdata dygnet runt.

Målet med utvecklingsarbetet är en fullständig integrering av form- och ställningslösningar i framtida 5D-simuleringar.

Användningen av BIM i designprocessen

Tekniken för processorienterad 5D-planering skapar nya innovativa villkor och möjligheter för byggbranschen. Vid användning av 5D-planering, som vanligen benämns "Building Information Modelling" (BIM), kompletteras viktig information om byggprocessen. Teknik som redan framgångsrikt används i andra branscher, används nu alltmer i byggbranschen. Målet är att skapa en kontinuerlig digital kedja som sträcker sig från planeringsfasen och själva byggandet fram till drift av byggnader. Således kan olika handlingsalternativ snabbt och enkelt utvärderas i projektfaser på ett mycket tidigt stadium när det gäller deras inverkan på kostnaderna, schema och kvalitet.

Mer information finns på den officiella webbplatsen - 5D Initiativ.