You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Utbildning och expertutbyte

Informativa. Praktiskt inriktade. Värdefulla.

Vi organiserar seminarier, workshops och produktutbildningar - både praktiskt inriktade och med specialistkunskap. På så sätt hjälper vi våra kunder att effektivt använda PERIs lösningar på arbetsplatserna även under tidspress.

Utbildningarna är specialanpassande till de olika arbetsuppgifterna i ett byggprojekt; planeringsfas, byggledning, beräkningar och kalkyler samt arbetsledare, ställningsbyggare och andra hantverkare. PERI-specialister och externa experter förklarar gällande regler, normer och aktuella branschfrågor i detalj.

Detta är vårt bidrag när det gäller utbyte av viktig kunskap och erfarenhet för alla de parter som är intresserade i form- och  ställningsteknik.

Om du är intresserad, kontakta oss gärna!