PERI experts introduce customers to the world of PERI products

Utbildning och expertutbyte

Informativa. Praktiskt inriktade. Värdefulla.

Vi organiserar seminarier, workshops och produktutbildningar - både praktiskt inriktade och med specialistkunskap. På så sätt hjälper vi våra kunder att effektivt använda PERIs lösningar på arbetsplatserna även under tidspress.

Utbildningarna är specialanpassande till de olika arbetsuppgifterna i ett byggprojekt; planeringsfas, byggledning, beräkningar och kalkyler samt arbetsledare, ställningsbyggare och andra hantverkare. PERI-specialister och externa experter förklarar gällande regler, normer och aktuella branschfrågor i detalj.

Detta är vårt bidrag när det gäller utbyte av viktig kunskap och erfarenhet för alla de parter som är intresserade i form- och  ställningsteknik.

Om du är intresserad, kontakta oss gärna!