PERI Sverige AB - Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Per Berglund, VD

Per Berglund

VD
Telefon: 035-17 46 70
Mobil: 070-990 94 50
E-post: per.berglund@peri.se

Ulf Larsson, CFO/Vice VD

Ulf Larsson

CFO/Vice VD
Telefon: 035-17 47 70
Mobil: 076-130 92 00
E-post: ulf.larsson@peri.se

Björn Carlstedt, KMA-chef

Björn Carlstedt

KMA-chef
Telefon: 035-17 46 97
Mobil: 070-348 90 24
E-post: bjorn.carlstedt@peri.se

Mikael Englund, Försäljningschef Form

Mikael Englund

Försäljningschef Form
Telefon: 08-609 53 50
Mobil: 072-522 11 67
E-post: mikael.englund@peri.se

Jan Mellgren, Försäljningschef Ställning

Jan Mellgren

Försäljningschef Ställning
Telefon: 031-99 71 63
Mobil: 070-344 13 59
E-post: jan.mellgren@peri.se

Thomas André, Försäljningschef Plywood och OSB

Thomas André

Försäljningschef Plywood & OSB
Telefon: 035-17 46 65
Mobil: 070-667 73 54
E-post: thomas.andre@peri.se

Anita Dedic, National Engineering Manager

Anita Dedic

National Engineering Manager
Telefon: 035-17 46 96
Mobil: 076-108 47 77
E-post: anita.dedic@peri.se

Andreas Aichele, National Operations Manager

Andreas Aichele

National Operations Manager
Telefon: 08-505 685 75
Mobil: 072-402 37 65
E-post: andreas.aichele@peri.se

 

Helene Benjaminsson, HR-specialist

Helene Benjaminsson

HR-specialist I Adjungerad
Telefon: 035-17 47 71
Mobil: 073-391 19 91
E-post: helene.benjaminsson@peri.se