You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI – ett familjeägt företag med en tydlig identitet

Vi gör byggandet enklare, säkrare och mer effektivt. Vår drivkraft är att erbjuda våra kunder bästa möjliga service – varje dag. Vi är ett modernt familjeägt företag med en unik företagskultur, vilket har gjort oss till marknadsledare när det gäller form- och ställningssystem.

Vi är stolta över vår unika företagskultur som är grunden till vår framgång. En framgång som har varit möjlig för att våra anställda har levererat enastående prestationer, byggda på ömsesidigt förtroende och respekt för varandra.

Vi strävar efter lönsam tillväxt över hela världen. Vårt mål är kommersiell framgång. Våra gemensamma idéer och attityder understryker de grundläggande värderingarna som Artur och Christl Schwörer har byggt upp sedan de grundade företaget 1969.

Under åren har detta utvecklats till vår identitet. Vi i styrelsen och ledningen glädjer oss tillsammans med familjen Schwörer att dela detta med dig.

Framgång får aldrig tas för givet, den måste förtjänas dag för dag. Våra värderingar och framgångsfaktorer samt en tydlig strategi utgör grunden och är våra vägledande principer i det pågående arbetet med att skapa en fortsatt framgång för PERI.

Vad vi strävar efter: Vår vision

Vi strävar efter att bli en ledande samarbetspartner för form- och ställningssystem – över hela landet.

Vad vi står för: Vår mission

Vi gör byggandet enklare, säkrare och mer effektivt. Vår drivkraft är att erbjuda våra kunder bästa möjliga service – varje dag.

Vad vi tror på: Våra värderingar

PERI’s framgång baseras på starka värderingar. Det var entreprenörsandan hos Artur Schwörer och hans medarbetare som gjorde att de första svåra kontrakten vanns av PERI. För att få fler kontrakt krävdes att hela PERI´s team var pålitliga. Respektfullheten hos många medarbetare har hjälpt oss att lära av varandra och växa internationellt. Och engagemanget är det som gör att vi strävar efter att hitta bästa lösningen, fram till sista minuten.

Samma värderingar kommer också att leda oss i framtiden. För oss är det både en plikt och något som står oss varmt om hjärtat. Alla medarbetare bidrar till PERI´s framgång genom att "leva" och dela med sig av våra värdering varje dag.

Fyra termer beskriver varje värdering mer detaljerat. De specificerar vad vi menar och hur vi ska agera i det dagliga arbetet på PERI.

Entreprenörsdrivna

Handlingskraftiga
Modiga
Målinriktade
Ansvarsfulla

Pålitliga

Ärliga
Flitiga
Äkta
Rättvisa

Respektfulla

Flexibla
Lyhörda
Fördomsfria
Samarbetsvilliga

Engagerade

Ambitiösa
Entusiastiska
Kreativa
Energiska

Vad driver oss: Våra framgångsfaktorer

Våra framgångsfaktorer är det som gör oss starka och gör att vi kan möta den hårda konkurrensen runt om i världen. Vi behöver omvärdera dem varje dag. Våra kunder är vårt fokus - och det inkluderar också de kunder vi inte vunnit ännu. Vi vill ligga i front när det gäller innovation för att möta våra kunders behov i framtiden.

Att vara ett familjeföretag gör oss starka, vara oberoende gör det möjligt för oss att fatta långsiktiga beslut och behålla vår tydliga PERI-anda. Vi behöver lönsam tillväxt och finansiell stabilitet för att kunna göra långsiktiga investeringar i vår framtid. Det betyder att vi måste arbeta ekonomiskt och effektivt tillsammans.

Det förtroende våra kunder har för oss innebär att det är vår plikt alltid leverera högsta kvalitet. Detta gäller både våra produkter och våra arbetsflöden. Vår laganda är nyckelfaktorn i detta - både idag och imorgon.

Kundnärhet

Lösningsorienterade
Kundfokus
Internationella
Lokal närvaro

Innovationskraft

Förstå våra kunders behov
Professionell expertis
Framgångsrika produkter
Trendsättare

Familjeföretag

Långsiktigt fokus
Ekonomisk stabilitet
Oberoende
Hjärtligt

Högsta kvalitet

Enastående medarbetare
Laganda
Effektiva processer
Utmärkta produkter