You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Privacy Policy

PERI GmbH med säte I Tyskland, Rudolf-Diesel-Straße, 89264 Weißenhorn, (i fortsättningen PERI) respekterar din integritet och tar din onlinesäkerhet på allvar. Därför hanteras dina personrelaterade data helt enligt dataskyddslagen I Förbundsrepubliken Tyskland. PERI varken offentliggör dina data eller vidarebefordrar dem oberättigat till tredje part. Den information vi samlar in om ditt besök på vår webbplats använder vi enligt följande:

1. Dataöverföring och internetprotokoll 

När du besöker PERI webbplats, förs data över från din webbläsare. Dessa data sparas temporärt på PERI servrar, utvärderas i statistiksyfte och raderas sedan. Det handlar t ex om den IP-adress du använder när du går ut på internet, datum och tid när du besöker PERI webbplats, den internet-URL du besöker PERI webbplats från, namn och URL på filen du hämtat inklusive den överförda datavolymen, ett meddelande ifall åtkomsten lyckats, identifikationsdata till ditt operativsystem och din webbläsare och namnet på din internetleverantör. PERI har ingen möjlighet att koppla dessa nämnda data till person.
PERI samlar in dessa data främst för att göra det möjligt för dig att etablera kontakt med webbplatsen och göra den enklare att använda. Dessutom gör dataöverföring och internetprotokoll att systemsäkerheten blir större, serveradministrationen säkrare och internetutbudet bättre. Någon analysering av IP-adresserna äger i princip inte rum. Undantag finns dock, t ex vid angrepp på domänen www.peri.se.

PERI använder Google Analytics på webbplatsen. Det är ett webbanalysverktyg från Google, Inc. (Google). Google Analytics använder cookies. Det är textfiler som sparas på din dator och detta gör det möjligt att analysera hur du använder vår webbplats. Den information cookies ger oss om hur du använder webbplatsen förs i regel över och sparas på en Google-server i USA. Om IP-anonymisering är aktiverad, vilket den är på vår webbplats, kommer Google att maskera de sista siffrorna i din IP-adress. Detta gäller inom hela EU och EES-området. Bara i undantagsfall överförs en IP-adress med omaskerade slutsiffror till en Google-server I USA och maskeras där. På vårt uppdrag använder Google informationen för att utvärdera din användning av vår webbplats, sammanställa rapporter om denna användning och leverera oss ytterligare service om användarnas rörelser på vår webbplats och nyttjande av internet. Den IP-adress, som hanteras i Google Analytics via din webbläsare, sammanställs inte med andra data hos Google. Du kan stänga av cookiefunktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar; men vi vill göra dig uppmärksam på att du i så fall inte har full tillgång till alla funktioner på vår webbplats. Om du inte alls vill att din IP-adress och information om hur du använder webbplatsen ska samlas in och behandlas av Google, kan du installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out i din webbläsare: http://tools.google.chttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2. Personuppgifter

För att ett avtalsförhållande mellan dig och PERI ska kunna inledas, formuleras och modifieras, måste PERI samla in relevanta personuppgifter. Dessa personuppgifter kallas Bestandsdaten enligt den rättsliga terminologin i § 14 i TMG (den tyska telemedialagen). PERI samlar in, behandlar och använder bara sådana personuppgifter, som behövs för att avtalet i fråga ska effektueras. Om så krävs för att realisera avtalsförhållandet, kan även företag förbundna med PERI komma att samla in, behandla och använda dina personuppgifter.

Beslut av relevant myndighet förpliktar PERI att i enstaka fall utlämna personuppgifterna, såvitt det är nödvändigt för straffutmätning, avvärjande av fara genom polismyndighet i förbundsländerna, myndighetsutövande av någon av Tysklands tre underrättelse- och säkerhetstjänster (BND, BfV och MAD) eller Tysklands federala polismyndighet samt skyddande av immateriell egendom.

3. Användning av data

Dina uppgifter på individnivå samlas in, behandlas och används av PERI och företag förbundna med PERI bara om det är nödvändigt för att möjliggöra och beräkna användningen av vår internettjänst (se Nutzungsdaten § 15 i TMG). Dessa användningsuppgifter består främst av identifikationsuppgifter, uppgifter om start och slut på ditt besök liksom användningsgraden för de olika avsnitten på webbplatsen.

Genom att använda pseudonymer får PERI skapa användarprofiler för reklamkampanjer, marknadsundersökningar och behovsanpassad design av internettjänsten. PERI får inte sammanställa dessa användarprofiler med resp pseudonym. Såvida PERI utnyttjar rätten att använda sig av pseudonymer inom ramen för sin internettjänst, kommer du att bli informerad om detta i relevant sammanhang. Du har rätt att bestrida denna användning.

Beslut av relevant myndighet förpliktar PERI att i enstaka fall utlämna användningsuppgifterna, såvida det är nödvändigt för straffutmätning, avvärjande av fara genom polismyndighet i förbundsländerna, myndighetsutövande av någon av Tysklands tre underrättelse- och säkerhetstjänster (BND, BfV och MAD) eller Tysklands federala polismyndighet samt skyddande av immateriell egendom.

4. Cookies

PERI använder cookies på webbplatsen. Cookies är filer som växlas mellan din webbläsare och servern hos PERI och som sparas på din dator. PERI använder cookies för att optimera internettjänsten och förenkla ditt besök. Med hjälp av cookies kan du t ex spara ditt lösenord. Du kan radera eller begränsa cookies via din webbläsare.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst, gratis och utan motivering begära information om de personuppgifter PERI har om dig. Du har rätt att när som helst begära att få dessa uppgifter som finns sparade hos PERI och PERI partnerföretag spärrade, rättade eller raderade. Du kan i så fall kontakta oss genom att skicka ett mail till Jürgen Block, dataskyddsansvarig.