You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Konstruktionskoncept

Översikt

VARIOKIT konstruktionskoncept erbjuder standardiserade komponenter för väg- och vattenbyggnationer. Systemet innehåller en mångsidig kärna och kompletterande systemkomponenter med specialfunktioner. Om det behövs designas särskilda specialkomponenter.  Genom stora möjligheter med att kombinera PERIs form- och ställningssystem kan kundanpassade bro- och tunnelprojekt samt andra anläggningsprojekt genomföras kostnadseffektivt.

Otaliga möjligheter
Broar, tunnelkonstruktioner och anläggningslösningar med funktionella systemkomponenter

Minimerad monteringstid
Med smarta systemlösningar

Kostnadseffektiva lösningar
Hög effektivitet med uthyrningsbara standardkomponenter och optimerad planering 
 


Kontakta oss

Agnes Csernyak, Block Manager Concrete
Agnes Csernyak
Block Manager Concrete

Samarbetet med PERI för att hitta det bästa formsystemet i projektet började redan i anbudsfasen. Det flexibla men robusta tunnelvagnen var en av huvudpunkterna i tunnelkonstruktionens utförande. Arbetet fortsatte i projektfasen där projektteamet och PERIs tekniska supportteam har gjort alla optimeringar tillsammans. Det tekniska stödet i båda faserna är extraordinärt och du kan alltid räkna med PERI när det gäller idéer och bra lösningar för att lösa ett problem.

Projektrapport