You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT Tunnelvagn VTC

Översikt

Med VARIOKIT systemkomponenter kan kostnadseffektiva tunnelvagnar realiseras och möta de olika kraven respektive projekt har. Krav som "drive-through" öppningar för fordon eller "single-sided" väggform är enkla att genomföra. Kompletterande komponenter för lyft, avlastning och förflyttning finns också i PERI: portfölj för ythyrning, samt säkra arbetsplattformar och tillträdestillbehör.

  • VTC tunnelvagn för cut-and-cover metod
    Lösning för monolithic, semi-monolithic och separate casting methods
  • VTC tunnelvagn för mining techniques
    Lösning för monolithic och separate casting methods

Kontinuerligt anpassningsbar
för olika tvärsnitt och metoder

Arbetsbelasningen minimeras
med bl a hydrauliska och elektriska lösningar

Minskade kostnader
med högbärande balkar som minskar antal ankare

Har du några frågor?

Vi ger dig gärna råd eller skicka över ytterligare information.

Kontakta oss