You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

MULTIFLEX Valvform

Översikt

Om GT24 fackverksbalk används möjliggörs stora spännvidder för bockryggar, ströbalkar samt stämp och reducerar antalet delar vid formsättningen. MULTIFLEX är därför idealisk för komplicerade planlösningar. Dess höga bärkapacitet höjer kostnadseffektiviteten. VT 20K används för tunnare bjälklag.

Optimerad användning av material
genom en kombination av GT 24 och VT 20K formbalkar

För alla planlösningar
tack vare omlottskarvade ströbalkar och bockryggar som kan varieras i riktning


Tekniska detaljer

  • För valvtjocklekar upp till 100 cm med GT 24 formbalk, för valvtjocklekar upp till 50 cm med VT 20K formbalk
  • Fritt val av understödning
  • Inga utfyllnadsområden med projektspecifik planering

Kontakta oss

Anders Strand, PERI och Anders Olsson, PEAB
Anders Olsson
Peab AB

God kontakt och bra samarbete.

Projektrapport