You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

QUATTRO Pelarform

Översikt

QUATTRO Pelarform kan flyttas som en komplett enhet, inklusive “push- pull” formstöd och gjutbrygga, i endast ett kranlyft. Pelarformen kan också enkelt flyttas för hand med de fyra transporthjulen. Eftersom den högkvalitativa formytan är fäst på baksidan kan utmärkta arkitektoniska betongytor uppnås med QUATTRO.

Kostnadseffektivt
med element som dras ihop eller separeras med bara några få steg

Snabb förflyttning
som en hel enhet med kran, eller för hand med de fyra transporthjulen (för höjder upp till 3,50 m)

Förbättrad betongyta
med högkvalitativa formytor som fästs på baksidan


Tekniska detaljer

  • För kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt från 20 cm x 20 cm upp till 60 cm x 60 cm i 5 cm intervall
  • Höjdjusteringar upp till 4.50 m i 25 cm intervall med 4 olika elementhöjder (0.50 m / 1.25 m / 2.75 m / 3.50 m)
  • Elementen är anslutna med ringbultar som också kan fungera som fästen vid kranlyft
  • Maximalt betongtryck på 80 kN/m²
  • Hög säkerhet med gjutbrygga och integrerad stege med ryggskydd

Broschyrer


Kontakta oss