You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI Ankarteknik

Översikt

Kostnaderna för stag, speciellt arbetskostnaden för montering, är en viktig del av formsättningen. Rätt val av stag är viktigt för byggnader med speciella krav som exempelvis reningsverk där vattentät gjutning är nödvändig.

Garanterat läckagesäkra
Vatten- och gastäta, brandsäkra och ljudisolerade samt godkänd för dricksvatten


DK Ankarsystem

DK staglösning är:

  • vattentät
  • gastäta
  • brandhärdig
  • ljudisolerad
  • lämplig för arkitektonisk betong

SK Ankarsystem

SK staglösning är:

  • vattentät
  • gastäta
  • brandhärdig
  • ljudisolerad
  • lämplig för valv och arkitektoniska betong

Broschyrer


Kontakta oss

Ladda ner broschyr