You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PROKIT

PROKIT EP 110

Tillfälligt skyddsräcke för valv och väggar
PROKIT EP 110 är 1.10 m hög, snabbmonterat anti-fall skydd för öppna fasader, med monteringsmöjligheter för valv och väggar, såväl som på PERIs systemformar och ställningssystem.

Teknik
Pålitlig säkerhet för öppen fasad på byggnaden (enligt DIN EN 13374, klass A) och formsystem (enligt DIN EN 12811)

Snabbmontering
Ett lättviktssystem med få och självlåsande komponenter

Flexibel användning
Många monteringsmöjligheter för valv och väggar

Tekniska detaljer

  • Tillfälliga räcken för väggar och golv, med ledstång även i trappor, i enlighet med DIN EN 13374, klass A
  • Används för PERsI formsystem och byggnadsställningar för att säkerställa öppna fasader enligt DIN EN 2811
  • Pulverlackerade räcken med längder på 260 cm och 130 cm

Broschyrer


Kontakta oss