You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 Väggform

Översikt

VARIO GT 24 är väggformen med kontinuerligt justerbara elementanslutningar för alla typer av design och användningsområden. Systemet används för bostadsprojekt, industrikonstruktioner, brofästen m.m. 

Anpassningsbar för alla behov
med kontinuerligt justerbara elementanslutningar

Även för arkitektoniska betongytor
Med den fritt valbara formstags- och elementskarvsplaceringen uppfylls alla krav på betongytor

Steglös justering
med långhålsraderna i stålreglar och kopplingar


Tekniska detaljer

Flexibel väggform med huvudkomponenterna: GT 24 formbalk, SRZ / SRZ / SRU stålreglar, formstöd och relaterade kopplingsdelar.

  • Projektrelaterad planering och montering
  • Flexibla elementhöjder, bestämt av längden på GT 24 formbalk (standardlängder 0.90 m to 6.00 m i 30 cm intervall; speciallängder upp till 17.80 m)
  • Flexibla elementbredder, bestämt av längden på SRZ / SRU stålreglar
  • Minimerar antalet formbalkar på grund av dess styvhet och bärkapacitet
  • Projektspecifik konstruktion, anpassningsbar för högt betongtryck
  • Långhålsraderna i PERI stålreglar och kopplingar möjliggör steglös åtdragning av elementskarvar. Denna konstruktionsprincip utjämnar dessutom monteringsojämnheter

Broschyrer


Kontakta oss

Har du några frågor?

Vi ger dig gärna råd eller skicka över ytterligare information.

Kontakta oss

Ladda ner broschyr

Platschef, Tage & Söner i Varberg AB
Mattias Jansson
Platschef

Vi har ett komplicerat projekt med stora mängder form och kort om tid. Här har PERI hjälpt oss att få fram bra tekniska lösningar, samt de stora mängder form vi behövt.

Projektrapport