You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VGK Konsol kantbalkar

Översikt

För broar med en överbyggnadslängd på upp till 200 m är 200 meter är VGK Kantbalkskonsoler en säker, rationell och effektiv lösning i nybyggnad och renoveringsprojekt.

VGK-konsolens struktur är uppdelad i arbetsplattformen och formenheten. Detta innebär att arbetsplattformen alltid är stängd - olika arbetsprocesser som renovering och betong kan utföras säkert. Tack vare den låga vikten kan konsolen monteras för hand och är därför idealisk för renovering av broar.

Hög säkerhet
Hög skyddsnivå för det pågående trafikflödet under bron på grund av den stängda arbetsplattformen

Effektivt
Genom enkel, manuell montering och kontinuerlig justering tillsammans med en separat formenhet

Maximalt utnyttjande 
Genom ett hyrbart, typtestat system och lämplig förankring för ett stort antal applikationer