You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIOKIT VGW Formvagn kantbalkar

Översikt

För att uppfylla kraven på modern brokonstruktion erbjuder PERI Cantilevered Parapet Carriage en flexibel, effektiv och enkel lösning.

Tack vare komponenterna från VARIOKIT-systemet kan VGW anpassas för att passa ett brett spektrum av geometrier. Ramavstånd och formlängder per vagn kan också utformas för att hantera olika laster. Detta gör att systemet kan utnyttjas optimalt.

Förflyttning av formvagnen utförs kostnadseffektivt och enligt projektkraven. Som regel krävs ingen förankring i strukturen och horisontella krafter från betongoperationer eller vind överförs med hjälp av friktion. Slutmontering går snabbt och enkelt. Som tillval kan enheterna också levereras förmonterade. VARIOKIT-kärnan och systemkomponenterna kan alla hyras, vilket innebär att de är tillgängliga snabbt och utan några tidiga investeringar på byggarbetsplatsen.

Optimerad för ditt projekt
Flexibel och anpassningsbar tack vare VARIOKIT

Kan hyras
Snabb tillgänglighet i hyresparken och låga investeringskostnader

Enkel och snabb montering
genom anslutningar och förmonterade enheter