You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI CAD

Översikt

PERI CAD är det perfekta verktyget för erfarna CAD-användare och används för många uppgifter - från planering av enkla planritningar med standardsystem till avancerade lösningar för de mest komplicerade projekten. PERI CAD kräver Autodesk Architecture.

Detaljplanering
Även för komplexa strukturer

Tydlig presentation
Tydliga och detaljerade planritningar tack vare 3D-elaborations och visualiseringar

Minskade kostnader
Genom noggrann planering av kvantiteter och optimerade konstruktionssekvenser


News

PERI CAD 24.0.3

 • New - import a solution that was planned in scaffmax into PERI CAD through a scaffmax exported .json file
 • Multiple corrections made in the PERI Partslist functionality
 • PERI Description tool now places the text using the active scale
 • PERI Description tool now places the text on the correct layers, including masterlayers
 • Ruleset and PSC improvements made in DUO, MAXIMO, TRIO, DOMINO & PERI UP Easy among others
 • Various new commands & system variables in AutoCAD Architecture (e.g., COUNT, CUTBASE, GSFENABLE & FASTSHADEMODE)
 • Ruleset bugfixing in the DUO, MX15 and MX18 formwork systems
 • Ruleset additions to MULTIPROP Tower, PERI UP Reinforcement and Flex Stairs

PERI CAD Data: 

Extensions and modifications of PERI Blocks & Parts

 • MAXIMO
 • VARIO
 • DUO
 • SKYMAX
 • PERI UP
 • PD5

PERI Office Blocks

 • New Typical Section for MAXIMO MX18
 • New and modified Typical Sections for DUO
 • SKYMAX new poster details and dynamic blocks