You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI CAD

Översikt

PERI CAD är det perfekta verktyget för erfarna CAD-användare och används för många uppgifter - från planering av enkla planritningar med standardsystem till avancerade lösningar för de mest komplicerade projekten. PERI CAD kräver Autodesk Architecture.

Detaljplanering
Även för komplexa strukturer

Tydlig presentation
Tydliga och detaljerade planritningar tack vare 3D-elaborations och visualiseringar

Minskade kostnader
Genom noggrann planering av kvantiteter och optimerade konstruktionssekvenser