You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI CAD

Översikt

PERI CAD är det perfekta verktyget för erfarna CAD-användare och används för många uppgifter - från planering av enkla planritningar med standardsystem till avancerade lösningar för de mest komplicerade projekten. PERI CAD kräver Autodesk Architecture.

Detaljplanering
Även för komplexa strukturer

Tydlig presentation
Tydliga och detaljerade planritningar tack vare 3D-elaborations och visualiseringar

Minskade kostnader
Genom noggrann planering av kvantiteter och optimerade konstruktionssekvenser


News

PERI CAD 24.0.4

  • Inch versions of anchors are available now for MAXIMO
  • Several previously unsolvable wall situations can now be shuttered automatically
  • Extensive bug fixes done for all systems in the ruleset for automatic and semi-automatic shuttering
  • Wall areas between two formwork solutions are no longer filled with extra-long timber
  • The phased-out MAR-2 steel walers in the MAXIMO ruleset have been replaced by MAR-3 steel walers
  • Important HAMS functionality has been corrected and reactivated
  • PERI UP Flex - Stairs 75: Exit heights can now be planned in 1 m increments
  • PERI UP Flex - Reinforcement Scaffold: Updates for missing articles and export to PERI CAD
  • PD 8 - Slab Table: The load bearing capacity data has been updated