You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Rosett Armeringsställning

PERI UP Rosett Armeringsställning är ett modulsystem för effektivt arbete.
PERI UP Rosett Armeringställning: Enheter kan lyftas med kran eftersom anslutningarna/kopplingarna är så extremt täta/starka.
PERI UP Rosett Armeringsställning: Modulsystem: Armeringsställning utan ankare.

Översikt

PERI UP Rosett Armeringsställning är en modulbaserad ställning för effektivt arbete. Armeringsställningar är en variant av fasadställning. Den kännetecknas av att det inte behövs någon förankring. Enheterna är stabila utan användning av ballast och kan förflyttas utan monteringsarbete. Monteringsinstruktioner finns för armeringsställningar och innehåller alla säkerhetsrelevanta riktlinjer samt lyftinstruktioner. Ställningskomponenterna är förstås anpassade till de olika höjder som krävs i samband med formarbete.

Stabil 
Monteras utan förankring och ballast framför formarbete och väggar

Snabb planering
Tack vare den modulära uppbyggnaden går det snabbt att beräkna materialbehov

Effektiv
Kompletta enheter kan flyttas med kran eftersom konstruktionen är så gedigen


Tekniska detaljer

  • Används som byggnadsställningar i ställningsgrupperna 1-3 enligt DIN 4420-1 eller belastningsklasser 1-3 enligt EN 12811-1 (0.75 – 2.00 kN/m²)
  • Klarar vindbelastningskraven enligt DIN EN 1004 och DIN EN 12811
  • Systembredd - 75 cm och 100 cm
  • Basbredd - 150 cm eller 250 cm
  • Maximal höjd (stående) 6.60 m (med basbredd 150 cm) eller 10.80 m (basbredd 250 cm)
  • Enheter kan lyftas med kran eftermontage enligt konstruktionsritning

Kontakta oss

Jan Mellgren / Försäljningschef, Ställning
Telefon: +46 31 997163
Mobil: +46 70 3441359
E-post: jan.mellgren@peri.se

Christian Rajasalo / Säljare Göteborg
Telefon: +46 31 997165
Mobil: +46 72 0503865
E-post: christian.rajasalo@peri.se

Stefan Olsson / Säljare Stockholm
Telefon: +46 8 6095358
Mobil: +46 72 0504358
E-post: stefan.olsson@peri.se