You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Flex Modulställning

Översikt

Det mycket flexibla ställningssystemet PERI UP Flex kan i princip tillgodose alla önskemål för nyproduktion, renovering av fastigheter samt industriella ställningslösningar. Modulställningen erbjuder en mängd olika lösningar anpassade till arbetsplatsen. Spiror, horisontalbalkar och stålplan har enhetliga längd- och breddmoduler på 25 resp. 50 cm för optimal anpassning. 

Modulställningen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och PERI tar ett konstruktionsansvar för ställningsdimensioneringen. PERI UP Flex möter kraven på Europa standard EN 12810 och EN 12811.

Säkra arbetsförhållande
Arbetsplattformar är helt täckta utan luckor och överlappande plank

Halkskydd 
Alla stålplan har integrerad lyftspärr och halksäker yta med perforering

Lätt att montera 
”Gravity Lock” för snabb och säker montering av horisontaler. När kilhuvudet placeras i rosetten, faller kilen ned och låser till automatiskt

Hög bärförmåga
Med PERI UP Flex kan alla lastklasser erbjudas


Tekniska detaljer

Kort beskrivning

Flexibelt modulbyggnadsställningssystem med anslutningsmöjligheter med 50 cm intervall. Alla komponenter med gallerdimensionerna på 25 eller 50 cm kan kombineras.

Säker och snabb montering

 • Skyddsräcke monteras i förväg
 • Integrerat lås mot lyft
 • "Gravity Lock" säkrar kilhuvudet när det placeras i rosetten
 • Rektangulär rosett hindrar glidning i sidled

Arbetsplattformar 

 • Bredd 75 cm
 • Bredd 100 cm
 • Bredd 125 cm
 • Stålplan 25x250 cm
 • Stålplan 25x300 cm

Hantering

 • Spira 2,0 m: 10,0 kg
 • Räcke 3,0 m: 8,7 kg
 • Stålplan 25x250 cm: 15,0 kg
 • Stålplan 25x300 cm: 17,8 kg

Anpassning till byggnader

 • Flera lösningar är möjliga med flexibla gallermåtten

Transport

 • Två räcken kan bäras i varje hand

Anslutningsmöjligheter

 • Metriska mått för varje 25 cm
 • Rosetter var 50 cm
 • 12 anslutningar för horisontaler och diagonaler

Tjänster

 • Ställningen är också uthyrningsbar på global nivå
 • Teknisk support för projekt

Fasadställning

PERI UP Flex som fasadställning

Flexibiliteten hos PERI UP Flex fasadställning möjliggör flera olika lösningar som är användarvänliga. Med några få komponenter som konsoler och balkbeslag, kan komplicerade fasadformer också byggas in för en säker arbetsplats.

Det modulbaserade ställningssystemet PERI UP Flex passar alla typer av byggnader upp till Lastklass 6. PERI UP Flex möter kraven på Europastandard EN 12810 och EN 12811

Kort beskrivning

Byggnadsställning monterad med delar från Rosett modulställningssystem för olika bredder med halkfria stålplan som monteras direkt på horisontaler.

Säker och snabb att montera

Monteras med skyddsräcke i förväg.

Vikt/m²

Bredd 100 cm: 17,5 – 19,0 kg/m²

Monteringstid

Montering:  bredd 100 cm: 7 - 10 m² per arbetstimme
Demontering:  bredd 100 cm: 11 - 16 m² per arbetstimme


Broschyrer


Kontakta oss

Stefan Olsson / Försäljningschef ställning, Stockholm
Telefon: +46 8 6095358
Mobil: +46 72 0504358
E-post: stefan.olsson@peri.se

Christian Rajasalo / Säljare Göteborg
Telefon: +46 31 997165
Mobil: +46 72 0503865
E-post: christian.rajasalo@peri.se