You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

LGS Väderskyddstak

Översikt

PERI UP LGS väderskyddssystem med standardelement är ekonomiskt, ergonomiskt, snabbmonterat och enkelt att hantera. Väderskyddstaket kan användas upp till 45 m spännvidd och ger ett effektivt skydd mot regn, kyla och starkt solsken. Det går lätt att öppna, vilket förenklar arbetet och gör det lätt att hämta in material.

LGS väderskyddssystem uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. Monteringen sker på marken före det kompletta taksegmentet lyfts på plats med kran. Kederduken dras på från en rulle, jämnt och smidigt över hela bredden. Konsolerna ger en säker arbetsmiljö vid montage och demontering.   

Lätt
Takelementen går snabbt och enkelt att öppna, stänga och förflytta utan kran

Flexibelt
Systemet tillåter variabla takgeometrier

Flyttbart 
Taket kan enkelt flyttas med hjälp av PERIs rullsystem


Tekniska detaljer

  • dimension LGS standardelement H=150 cm, L=300 cm / L=150cm
  • spännvidd upp till 45 m
  • avståndet mellan takstolarna är från 50 cm upp till 300 cm
  • standardkomponenterna möjliggör taklutningar på 15° till 45°
  • enkelt montage med Kedersystemet
  • säkra gångvägar med konsoler
  • förmontage sker på marken  
  • kompletta taksegmentet lyfts på plats med kran
  • med integrerad vagn/rullsystem kan taket lätt flyttas för hand

Broschyrer


Kontakta oss

Stefan Olsson / Försäljningschef Ställning  
Telefon: 08 609 53 58
Mobil: 072 050 43 58
E-post: stefan.olsson@peri.se

Tord Qvarforth  / Stockholm
Telefon: 08 501 184 69
Mobil: 072 092 34 89
E-post: tord.qvarforth@peri.se

Thomas Hedlund / Stockholm
Telefon: 08 501 184 63
Mobil: 072 090 84 00
E-post: thomas.hedlund@peri.se

Christian Rajasalo / Göteborg
Telefon: 031 99 71 65
Mobil: 072 050 38 65
E-post: christian.rajasalo@peri.se
Henning Martinsen / Göteborg
Telefon: 031 99 71 63
Mobil: 070 344 13 59
E-post: henning.martinsen@peri.se