You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Teknisk service

Översikt

Form- och ställningslösningar från ett enda företag

PERIs ingengörer planerar och beräknar tekniska och kostnadseffektiva form- och ställningslösningar redan i upphandlingsfasen. Den detaljerade och tydliga planeringen och de exakta komponentlistorna förenklar beräkningar och projektförberedelser. Kostnadsberäkningarna för projektet blir också mer exakta. 

Optimerade lösningar
Projektspecifika och kundanpassade form och ställningslösningar med arbetsplatsritningar och stycklistor. 

Personlig kontaktperson
Kontinuerlig projektstöd och tekniska råd från en PERI-specialist - också ute på arbetsplatsen.

Tillförlitlig planering
Genom att följa regelverk och/eller kontrollerbara statistiska beräkningar.


3D-planering

Tydlig och lättförståelig modellering av komplexa och krävande byggprojekt

Fotorealistiska bilder, tredimensionella visualiseringar och rörliga bilder göra komplicerade uppgifter lättare att förstå och projektprocesser transparenta för alla parter. 

Kostnadstransparens
Genom konkret visualisering av den tekniska lösningen

Förbättra byggprocessen
Med sekvenssimuleringar före projektstart

Effektivare byggnadsarbeten
Genom optimerade förberedelser och modellbaserad information

Koordinerade processer
Enhetliga lösningar – från CAD-design till montering


Ingenjörer

Individuell planering och rådgivning

  • Projektspecifik planering 
  • Implementation av plan och dokumentation för stabilitetsanalyser m.m.  
  • Statistik för formsättnings- och ställningsplanering och samtidigt hänsyn till relevanta standarder
  • Fastställande optimala materialkrav för cykelplanering
     

Skräddarsydda lösningar

Skräddarsydda lösningar - från enkla format till ready-to-use 3D-element

PERI producerar cut-to-size plywood och specialformar av alla slag - från enkla format och ”box outs” till 3D-formenheter för engångsanvändning. Alla anpassade lösnignar är producerade med önskad kvalitet och anpassade till användningsområdet.

Perfekt monterat
Utformat för att passa perfekt vid montage

Hög kvalitet
Bästa kvaliteten med förmontering, modern utrustning och välutbildad personal. 

Just-in-time tillverkning
Monteras och levereras till arbetsplatsen enligt byggplanen