You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Folkboende i Trelleborg

Projektinformation

Plats: Trelleborg, Sverige

133 lägenheter mitt i centrala Trelleborg
De fyra punkthusen med treor, tvåor och ettor byggs på gamla Sockerbrukstomten i Trelleborg. De två första husen blir åtta våningar och de andra sex och sju våningar. Alla lägenheter får utsikt mot två väderstreck och egna balkonger. Den största trean blir 64 kvadratmeter.

Platsbyggt med kvalitet
NCC arbetar med traditionella metoder med moderna hjälpmedel. En stor del av tillverkningen görs på plats såsom trappor, balkongplattor och sockelement. När NCC själva har kontroll över viktiga moment kan de både säkra en högkvalitativ produkt och att allt finns på plats i rätt tid. Det ger en effektiv produktion och en bra ekonomi på både kort och lång sikt. Resultatet är ett hundraprocentigt engagemang och en kort byggtid. På tolv månader är hyreshuset färdigt för inflyttning.

Krav

2 st 8 vånings hus skulle byggas parallellt där båda husen hade en uppsättning av valvbord som flyttades med upp. Man ville också ha så få lyft med valvborden som möjligt per plan. Då förutsatte det att vi var tvungna och dimensionera större valvbord än standard. 1 uppsättning på TRIO-Housing som flyttades mellan husen plan för plan. Max 5 st gjutdagar/plan. När man göt väggar på ett av husen så göt man valv på det andra - formen skulle alltid vara i användning.

Kunder

NCC Construction AB, Malmö

Kundfördelar

NCC var mycket nöjd då tidplanen överträffades med hjälp av PERIs produkter.

PERI lösning

PERI använde Valvbord, Trio Housing, Vario och FB Klättersystem, samt PERI UP levererat från BEGE Plattform & Ställning AB.