You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Inre hamnen i Norrköping

Projektinformation

Plats: Norrköping, Sverige

Inre hamnen i Norrköpnig är ett projekt uppdelat i två projekt. Ett för kanalen och ett för kajen.
Utbyggnaden av den nya stadsdelen pågår och beräknas totalt hålla på under ca 10 år och sker parallellt med utbyggnaden av Ostlänken och skapandet av en ny centralstation i Norrköping. Totalt kommer området att rymma ca 3000 bostäder när allt är färdigbyggt.
Området är stort och har flera in- och utlopp.

Krav

En leverantör som hittar lösningar på de problem som uppstår.

Kunder

NCC

Kundfördelar

  • Optimal tillgänglighet och lösningsorienterade
  • Nära samarbete mellan entreprenör och leverantör för att nå den bästa lösningen
  • Hög kompetensnivå hos projektledare, konstruktörer och tekniska säljare

PERI lösning

Kanalen har spontats för att sedan armeras o motgjutas med våra stödbockar. Totalt blev det ca 1100m motgjutning.
För vissa delar i projektet användes dubbelsidig MAXIMO form.

Till Kajen används mestadels TRIO och där gjuts totalt ca 700m.
Vår kompetenta teknikavdelning har designat en konsol av SLS och SRU som fungerar om arbetsplatform och undersida för form. Dessa monteras med våra spontankare.
Byggarbetsplatsen är trång och byggarna jobbar hela tiden med sponten bakom sig som är det enda som håller vattnet ute.

Våra tekniker har hela tiden levererat kreativa lösningar och haft löpande kontakt med kunden på plats för att allt ska fungera och vara säkert.