You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kvarteret Sofia

Projektinformation

Plats: Malmö, Sverige

Nära Rörsjöparkens grönska och gågatornas härliga folkliv i Malmö, byggs nu ett helt nytt kvarter med 177 moderna lägenheter. I kvarteret planeras det också att öppnas restaurang, café och annan affärsverksamhet. Inflyttning 2018. 

Krav

Bra lösningar och god service.

Kunder

Peab AB

Kundfördelar

  • Tids- och kostnadsbesparingar med innovativa och effektiva produkter
  • Hög effektivitet, optimerad planering och support
Anders Strand, PERI och Anders Olsson, PEAB
Anders Olsson
Peab AB

God kontakt och bra samarbete.

PERI lösning

  • SKYDECK Valvform och MULTIFLEX Valvsystem för snabb och säker formsättning
  • MAXIMO Väggform för fina betongytor och snabb formsättning