You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Hisingsbron i Göteborg

Projektinformation

Plats: Göteborg, Sverige

Genom de centrala delarna av Göteborg flyter ”Göta älv”. Trots att det bara är 200 meter över floden känns det långt mellan Hisingen och fastlandet. Den nya bron är lägre än den gamla och kommer att göra det enklare att korsa floden, både för kollektivtrafik och vandrande människor, cyklister och bilar. Bron, som är en lyftbro, kommer att ersätta den nuvarande Göta älv-bron och vara redo för Göteborgs jubileumsår 2021.

Krav

  • Säkra plattformar som är anpassade till stålkonstruktionen så att arbete som svetsning och målning kan utföras från en skyddad miljö
  • Säkert och effektivt montage av hängande ställningar

Kunder

Skanska Sverige AB

Kundfördelar

  • Optimal lösning med flexibla standardsystem
  • Hög säkerhet - både under montering och arbetstid
  • Kundanpassade tekniska lösningar för projektet
Rex Dickinson
Project/Field Engineer, Skanska

“The PERI RCS beams have allowed us to prefabricate the majority of the hanging scaffolding on the ground and then lift it into place. This dramatically reduced the amount of time it took to construct the system and made it significantly easier and most importantly safer. The smaller platforms and elements were built once the load bearing structure was in place which ensured a close fit to the steel structure, this allowed welding and painting to be undertaken protected from the environment.”

PERI lösning

PERI UP Flex modulställning och LGS Väderskydd har anpassats till projektet. Montering av hängande ställningar genomfördes på marken för att sedan lyftas på plats vilket minskade konstruktionstiden och ökade säkerheten.