You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ESS - European Spallation Source

Projektinformation

Plats: Lund, Sverige

ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där kaskader av neutroner framkallas genom spallation. ESS byggs, ägs och drivs sedan 2015 av ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur, "ERIC". Enligt den europeiska forskningsorganisationen ESFRI kommer ESS att bli världens mest kraftfulla neutronkälla.

Projektet omfattar konstruktion och installationer i flera byggnader vilket ställer krav på stora mängder material, teknisk planering och support på plats från PERI. Det är höga krav på flexibilitet under projektet då designjusteringar krävs kontinuerligt. PERI's konstruktörer och projektledare bidrar med både expertis och kunskap under detta stora projekt.

Skanska har färdigställt de 23 byggnaderna i projektet. Anläggningsprojektet, som är ett av de senaste årens största i Sverige, startade 2014 och lämnades enligt plan över till ESS i december 2021.

Krav

 • Stort projekt med mycket material, mycket betong, tjocka väggar, speciella former och arkitektur
 • Höga krav och tolerans
 • Designfas under projektet
 • Detaljerad planering och dokumentation under projektet
 • Hög kompetens och erfarenhet från konstruktörer

Kunder

Skanska ESS Construction HB

Kundfördelar

 • Optimal tillgänglighet av standardsystem och komponenter
 • Stora mängder material, teknisk planering och support på plats från PERI
 • Nära samarbete med kunden och regelbundna möten varje vecka
 • Hög kompetensnivå på projektledare, konstruktörer och tekniska säljare
Johan Berglund, Supervisor for Concrete Works, Skanska
Johan Berglund
Supervisor for Concrete Works, Skanska

PERI UP Flex ställningssystem är riktigt bra! Skanska kommer att fortsätta arbeta med systemet eftersom det kan monteras både säkerhet och ergonomiskt.

PERI lösning

 • Speciallösningar med TRIO
 • VARIOKIT för enkelsidiga väggar
 • PERI UP Flex understödning
 • MULTIPROP understödning
 • SB för horisontell användning
 • Omfattande teknisk support