You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Järnvägsbro i Kågeröd

Projektinformation

Plats: Kågeröd, Sverige

NCC har fått i uppdrag att bygga en bro över järnväg med tillhörande trågväggar till ramp. Detta kommer leda till betydligt större effektivitet för gods och pendlingstrafik i området.

Krav

Effektiva formsystem för väggar och valv
Professionell support från teknisk säljare
 

Kunder

NCC Sverige AB

Kundfördelar

  • Bra teknisk lösning
  • Effektiva system och produkter
Fredrik Cederholm
Platschef NCC

PERI kom med bra förslag på lösningar för både valvunderstödning och väggform till stödmurar redan i ett tidigt skede av projektet. Detta gjorde resan enklare hela vägen från planeringsstadiet till genomförandet.

PERI lösning

  • PERI UP - Brounderstödning & armeringsställning
  • TRIO - Trågväggar
  • FB 180 - Fasadbryggor till kantbalkforming