You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Bro Kovland

Projektinformation

Plats: Kovland, Sverige

Väg 86 mellan Silje och Kovland byggs om för att öka säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter som rör sig på och kring vägen. 

Krav

  • Standardlösningar som kunde anpassas till det komplexa projektet
  • Höga krav på teknisk kompetens
  • Support on-site
  • Hög servicenivå

Kunder

NVBS Anläggning

Kundfördelar

  • Flexibla standardsystem
  • Hög teknisk kompetens
  • Kontinuerliga diskussioner för att hitta den bästa lösningen
  • Flexibla ställningsystemet PERI UP 

PERI lösning

PERI har levererat en helhetslösning som bland annat innefattar VRB, VST, PERI UP, broknektar, konstruktionsberäkningar för formkonstruktionen.