You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Marieholmstunneln

Projektinformation

Plats: Göteborg, Sverige

Marieholmstunneln är en vägtunnel under Göta älv i Göteborg. Tunneln ligger norr om Tingstadstunneln. Tunneln binder tillsammans med Partihallsförbindelsen ihop vägarna E 6, E 45 och E 20, och kommer att innebära en avlastning av Olskroksmotet och genomfarterna i Göteborg. Tunneln, totalt cirka 500 meter lång, byggs som en 300 meter lång sänktunnel ansluten till 100 meter långa cut-and-cover-tunnlar. Särskild hänsyn tas till miljön, t.ex. Göta älvs flora och fauna, under alla konstruktionsfaserna. Tunneln har en planerad livslängd på 120 år. 

Schaktgropen (B:40-60 m, L:120 m, D:18 m) används som torrdocka för produktion av de tre sänktunnelelementen. Varje element, ca 100 meter långt, gjuts i fem segment. Så snart ett element färdigställts vattenfylls schakten som sedan öppnas upp ut mot älven var efter elementet kan bogseras ut. Schakten stängs sedan och pumpas tom på vatten. Efter att det tredje och sista elementet färdigställts och sänkts i permanent läge påbörjas produktionen av cut-and-cover-tunneln. Projekttid: 2014 – 2020.

GP var på plats när första tunnelelementet Tina bogserades ut i Göta älv, läs artikeln här
GP rapporterar om första sänkningen av tunnelelementet Tina, läs artikel här

Krav

 • 2 st formvagnar med hydraulisk lyft/sänkenhet
 • Formningslösning för gjutning av ytterväggar och bottenplatta i ett
 • Kostnadseffektiv betonggjutning
 • Modulär och lätt formvagn som kan lyftas när sista betongarbetet har slutförts och med begränsat utrymme i torrdockan

Kunder

Züblin Scandinavia AB

Kundfördelar

 • Tids- och kostnadsbesparingar med komponenter att hyra, snabb materialtillgång och enkel montering av VARIOKIT-systemet
 • Hydraulisk lyft- och sänkenhet
 • Relativt låg vikt på VARIOKIT-systemet
 • Hög effektivitet och optimerad planering
 • Formvagn som enkelt kan lyftas ut ur torrdockan efter att ett element har slutförts

Agnes Csernyak, Block Manager Concrete
Agnes Csernyak
Block Manager Concrete

Samarbetet med PERI för att hitta det bästa formsystemet i projektet började redan i anbudsfasen. Det flexibla men robusta tunnelvagnen var en av huvudpunkterna i tunnelkonstruktionens utförande. Arbetet fortsatte i projektfasen där projektteamet och PERIs tekniska supportteam har gjort alla optimeringar tillsammans. Det tekniska stödet i båda faserna är extraordinärt och du kan alltid räkna med PERI när det gäller idéer och bra lösningar för att lösa ett problem.

PERI lösning

 • VARIOKIT tunnelvagnar för valv med hydrualisk lyft/sänkenhet och flyttning med tunglasthjul
 • Projektanpassad VARIO för ytterväggar
 • Standardform för innerväggar
 • Valvavstängare med standardklättersystem
 • Trapptorn och armeringsställning för säker och effektiv åtkomst
 • Teknisk support

Form:
VARIO: 980 m²
VARIOKIT Tunnelvagn: 620 m²
TRIO: 540 m²

Betong:
Segment 20 m: 2340 m3
Element 100 m: 11 700 m3
Totalt: 35 100 m3