You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Marieholmstunneln

VARIOKIT tunnelvagn med hydrualisk lyft/sänkenhet och flyttning med tunglasthjul
VARIOKIT Konstruktionskoncept för tunnlar och anläggningslösningar med funktionella systemkomponenter
SCS Klättersystem
PERI UP Trapptorn och armeringsställning för säker och effektiv åtkomst
Projektgrupp Züblin Scandinavia AB
Schaktgropen används som torrdocka för produktion av de tre sänktunnelelementen
Marieholmstunneln byggs som en 300 meter lång sänktunnel ansluten till 100 meter långa cut-and-cover-tunnlar
540 m² TRIO väggform används för innerväggarna

Projektinformation

Plats: Göteborg, Sverige

Marieholmstunneln är en vägtunnel som byggs under Göta älv i Göteborg. Tunneln kommer att ligga norr om Tingstadstunneln. Tunneln binder tillsammans med Partihallsförbindelsen ihop vägarna E 6, E 45 och E 20, och kommer att innebära en avlastning av Olskroksmotet och genomfarterna i Göteborg. Tunneln, totalt cirka 500 meter lång, byggs som en 300 meter lång sänktunnel ansluten till 100 meter långa cut-and-cover-tunnlar. Särskild hänsyn tas till miljön, t.ex. Göta älvs flora och fauna, under alla konstruktionsfaserna. Tunneln har en planerad livslängd på 120 år. 

Schaktgropen (B:40-60 m, L:120 m, D:18 m) används som torrdocka för produktion av de tre sänktunnelelementen. Varje element, ca 100 meter långt, gjuts i fem segment. Så snart ett element färdigställts vattenfylls schakten som sedan öppnas upp ut mot älven var efter elementet kan bogseras ut. Schakten stängs sedan och pumpas tom på vatten. Efter att det tredje och sista elementet färdigställts och sänkts i permanent läge påbörjas produktionen av cut-and-cover-tunneln. Projekttid: 2014 – 2020.

Följ projektet live på Züblins hemsida
GP var på plats när första tunnelelementet Tina bogserades ut i Göta älv, läs artikeln här

Krav

 • 2 st formvagnar med hydraulisk lyft/sänkenhet
 • Gjuta ytterväggar och bottenplatta i ett
 • Kostnadseffektiv betonggjutning

Kunder

Züblin Scandinavia AB

Kundfördelar

 • Tids- och kostnadsbesparingar med komponenter att hyra, snabb materialtillgång och enkel montering av VARIOKIT-systemet
 • Hydraulisk lyft- och sänkenhet
 • Hög effektivitet och optimerad planering
David Wilkey, Block Manager Concrete - Immersed Tunnel Project, Züblin Scandinavia AB
David Wilkey
Block Manager Concrete - Immersed Tunnel Project

Ett utmanande projekt som Marieholmstunneln kräver ett dedikerat team av experter som är villiga att gå utöver de behov som normala och dagliga projekt behöver. Det är tydligt av vår framgång att PERI är ett sådant team. 

PERI lösning

 • VARIOKIT tunnelvagnar för valv med hydrualisk lyft/sänkenhet och flyttning med tunglasthjul
 • Projektanpassad VARIO för ytterväggar
 • Standardform för innerväggar
 • Valvavstängare med standardklättersystem
 • Trapptorn och armeringsställning för säker och effektiv åtkomst
 • Teknisk support

Form:
VARIO: 980 m²
VARIOKIT Tunnelvagn: 620 m²
TRIO: 540 m²

Betong:
Segment 20 m: 2340 m3
Element 100 m: 11 700 m3
Totalt: 35 100 m3