You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Norra Station 13, Stockholm

Projektinformation

Plats: Stockholm, Sverige

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna. PERI har hittills varit delaktig i följande projekt: 

 • 3 st betongtunnlar för söder och norrgående trafik, dels E4 och på och avfarter även för E18.
 • Platsgjutna betongtunnlar 700 m långa, med 7-8,5 meters höga väggar. 
 • Platsgjutna tunneltak på 1,2 meter. 

Krav

 • VARIO på väggform, med möjlighet att anpassa formarna i höjd.
 • Tunnelvagnar som kan rullas fram snabbt och effektivt och kan anpassas i höjd och bredd.
 • Armeringsställning och trapptorn som är anpassningsbara och kan motsvara alla krav.
 • Tornsystem som har få delar och tar mycket last.

Kunder

Hochtief

Kundfördelar

 • VARIO – få stag och styv form
 • Tunnelformar VARIOKIT – stabila vagnar som är lätta att anpassa och flytta
 • PERI UP ställning – ställningssystem som klarar alla krav, på armeringsställning och trapptorn
 • MULTIPROP –  torn som går lätt att bygga, har få delar och är kranhanterat

 

PERI lösning

System som används i projektet är VARIO, tunnelformar VARIOKIT, PERI UP ställning, MULTIPROP, DK Ankarsystem, CB 160, SB 1 motgjutningsbockar, TRIO och RUNDFLEX.