You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Nya vattentornet Helsingborg

Projektinformation

Plats: Helsingborg, Sverige

Vattentornet har byggts för att trygga den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne och har en modern arkitektur. Vattentornet är 40 meter högt och består av en betongring med 90 m diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet kommer att strömma genom ringen och på det sättet får man en god omsättning av vattenvolymen.

En komplex lösning utvecklad i nära samarbete med kunden möjliggjorde högkvalitativ arkitektonisk betong, vilket gav den vackra strukturen.

Projekttid: 2018-2020
Arkitekt: Wingårdhs arkitekter
Entreprenör: NCC Infrastructure i samverkan med NSVA

Krav

Leverantör med hög teknisk kompetens när det gäller avancerad arkitektur och höga krav på betongytor.

Kunder

NCC Infrastructure

Kundfördelar

  • Optimal tillgänglighet av standardsystem
  • Nära samarbete mellan entreprenör och leverantör för att nå den bästa lösningen
  • Hög kompetensnivå hos projektledare, konstruktörer och tekniska säljare
Per-Erik Petersson
Platschef, NCC Infrastucture

Engagemang och samverkan är nyckeln till framgång!
Som entreprenör är man oerhört tacksam att hitta en leverantör med ett engagemang av guld, där man från system till bygghandling haft ett lyckat samarbete för att ta fram teknisk lösning.
 

PERI lösning

För formsättningen av de 24 betongpelarna med en höjd av 28 m användes en kombination av RCS klättersystem och VARIO väggform. Denna kombination gjorde det möjligt att uppnå den höga kvaliteten på betongytorna med endast ett fåtal skarvar och ett enhetligt mönster. De förmonterade plattformarna säkrade en hög säkerhetsnivå för personalen och gav, eftersom de kunde användas flera gånger, stora tidsbesparingar.

Vattentornets krona består av totalt 24 monoliter, som var och en väger 340 ton, som utgör själva vattenreservoaren. Monoliterna tillverkades på marken och lyftes upp på betongpelarna med hjälp av två kranar.