You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Rotebro

Projektinformation

Plats: Stockholm, Sverige

Rotebroleden mellan trafikplatserna Stäket och Rotebro är tungt trafikerad och kapaciteten är inte tillräckligt hög för dagens trafik. PERI har hjälpt med PERI UP Flex ställningssystem till två av broarna. Vilt Bro 2190 och GC bro 2128.

Krav

Svevia ville ha en leverantör som kunde tillhandahålla material och lösning till båda broarna. Detta material skulle vara ett ställningssystem, som var säkert, testat och att leverantören kunde tillhandahålla alla beräkningar och dokumentation. Detta kan PERI.

Kunder

Svevia

Kundfördelar

En lösning med ett snabbt och rationellt material där leverantören står för samtliga beräkningar och samordning med ställningsbyggarna. I detta fall är ställnigsbyggnationen gjord med Cervix, som jobbar med PERI´s material på flertalet ställningsprojekt.

Svevia

”Det här klarar ni” – trots att leveranstider och ändrade förhållanden dök upp i sista stund.

PERI lösning

Broställning med bockrygg och strö av GT24 träbalk. Avsträvningar med formstöd i portallösningen. Fullständiga beräkningar inklusive knektar och portalbalkar.