You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Galgbergets Förskola

Projektinformation

Plats: Halmstad, Sverige

I strategiskt partnering med Halmstad Kommun bygger just nu NCC fem förskolor. Galgbergets förskola är den tredje utav fem totalt.

Strategisk partnering är ett effektivt sätt att jobba och betyder att NCC arbetar tillsammans i flera projekt efter varandra för att gemensamt hitta långsiktiga och hållbara lösningar. Galgbergets förskola som totalt ska bli 8 st avdelningar för 160 barn byggs efter samma modell.

Krav

  • Flexibelt formsystem, där formarna enkelt och snabbt kan byggas om för nya kombination

Kunder

NCC Sverige AB

Kundfördelar

Flexibelt och lättarbetat formsystem och understödning för plattbärlag

 

Christopher Eckerberg
Platschef NCC

Fördelarna med PERI´s produkter är att de är robusta och pålitliga och ger ett fint resultat. Produkterna skapar även bra förutsättningar för en god arbetsmiljö.

PERI lösning

  • MAXIMO för platsgjutna väggar
  • MULTIFLEX för understödning av plattbärlag