You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kirunas nya stadshus - Kristallen

Projektinformation

Plats: Kiruna, Sverige

Inom de närmaste åren kommer Kirunas stadshus att avvecklas till förmån för fortsatt gruvbrytning. LKAB:s fortsatta gruvdrift och tillväxt är beroende av att centrala delar av Kiruna undan för undan flyttas. Som ett led i flytten av Kiruna finansierar LKAB ett nytt stadshus till Kiruna kommun.

Kristallen - Kirunas nya stadshus symboliserar starten för den stadsomvandling som Kiruna kommer att genomgå de närmaste åren. Peab har fått uppdraget av LKAB att bygga det nya stadshuset, Kristallen, ritat av det danska arkitektföretaget Henning Larsen Architects.

På entréplanet ska besökare möta en välkomnande miljö som utmärks för sin storhet och känsla av gemenskap där festligheter, konserter, dans och teater kan äga rum. Det ska vara ”Kirunabornas vardagsrum”. Det är en utmaning för alla inblandade att förverkliga tävlingsbidraget med den speciella formen, konstruktionen och arkitekturen.

Krav

Kunden önskar helt runda väggar utan kantighet och vattentät staglösning på ytterväggarna. Kunden vill också ha en effektiv klätterform både för de rundade och fyrkantiga trapp- och hisschakten.   

Kunder

Peab AB 

Kundfördelar

  • Detaljerade ritningar och beräkningar
  • Snabba leveranser

PERI lösning

  • RUNDFLEX, MAXIMO, VARIO – bågar utfrästa med CNC – maskin efter konstruktörers underlag.
  • MULTIFLEX valvform – PEP 20-350, VT20 och K16 träbalkar.
  • Klätterform – CB 240 till alla trapphus, med åkvagn och vippbalk till de fyrkantiga trapphusen.
  • Handlingar – Detaljerade ritningar och monteringsanvisningar. Även instruktioner på plats och genomgång av material och ritningar.