You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Gröna Gatan i Göteborg

Projektinformation

Plats: Göteborg, Sverige

PERI UP Flex fasadställning används för underhållsarbete av tak och fasad på två hus ca 14 000 kvm ställning i Göteborg.

Krav

Flexibel fasadställning som är lätt att montera och möjliggör flera olika lösningar samt där fokus ligger på säkerhet.  Lösning med säker gång- och cykelgenomfart.

Kunder

Heab Byggställningar Väst

Kundfördelar

  • Flexibelt ställningssystem som möjliggör flera olika lösningar
  • Säkerhet - både vid montage/demontage av ställning
  • "Gravity Lock" för snabb montering
  • Modulställningen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och PERI tar ett konstruktionsansvar för ställningsdimensioneringen
Bjarne Ögärd, Projektledare på Heab Byggnadsställningar Väst och  Christian Rajasalo, Teknisk säljare på PERI
Bjarne Ögärd
Projektledare, Heab Byggställningar Väst

Snygg och användarvänlig ställning.

PERI lösning

Flexibiliteten hos PERI UP Flex fasadställning möjliggör flera olika lösningar som är användarvänliga. Med några få komponenter som konsoler och balkbeslag, kan komplicerade fasadformer också byggas in för en säker arbetsplats och som på detta projekt en säker gång och cykel tunnel.

Modulställningen uppfyller kraven från Arbetsmiljöverket och PERI tar ett konstruktionsansvar för ställningsdimensioneringen. Passar alla typer av byggnader upp till Lastklass 6. PERI UP Flex möter kraven på Europa standard EN 12810 och EN 12811.

  • PERI UP Flex fasadställning
  • Kundanpassade ritningar
  • Beräkningar för effektivt utnyttjande av material och säkerhet