You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

TRIO Housing

Översikt

TRIO-formen som har designats för bostadsprojekt.

Snabb och effektiv
Designats för bostadsprojekt

Säker
Alla arbeten utom själva betonggjutningen utförs från golvnivån och gjutbryggorna är förmonterade.

Hög kvalitet
TRIO HOUSING uppfyller de högsta tänkbara kraven på betongytors jämnhet.


Tekniska detaljer

  • Formstagen hanteras från en sida vilket gör TRIO Housing mycket effektiv
  • Kan flyttas komplett med formstöd och gjutbryggor
  • Formplywooden monteras från baksidan för fina betongytor
  • Endast ett formstag behövs på den maximala gjuthöjden 3,30 m
  • Elementbredder: 5,40/3,60/2,70/1,80
  • Väggtjocklekar från 150 mm till 300 mm

Broschyrer

Har du några frågor?

Vi ger dig gärna råd eller skicka över ytterligare information.

Kontakta oss