You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

ALLTID FÖRE SIN TID

TILLBAKABLICK

Förmågan att förverkliga såväl små byggprojekt som extraordinära arkitektoniska krav är det som urskiljer oss. Allt är möjligt och tillsammans arbetar vi på världens vackraste byggarbetsplats: vår framtid!

Följ med oss på denna resa genom tiden, vi tittar tillbaka för att se vad som har gjort oss starka sedan 1969 och som fortfarande formar oss.

GRUNDARE OCH VISIONÄR

Respekt på alla nivåer

"Ett positivt resultat kräver respekt och uppskattning. Först då kan alla släppa lös sin fulla kreativitet."

Artur Schwörer

Ett citat som lever kvar än idag.

VI BÖRJAR FRÅN BÖRJAN

BAS OCH GRUND

När Artur Schwörer grundade PERI med sin fru Christl 1969, hade han redan satt SchwörerHaus, ett ledande företag som fram till denna dag är framgångsrikt. Trots att startkapitalet var magert, så överlät han verksamheten till sina bröder i syfte att bygga upp något som sin egen chef. Han visade dock en stor entreprenörsanda, som från första början byggde på tanken att göra byggarbetet mer ekonomiskt, snabbare och säkrare. Lika stort var självförtroendet och det ömsesidiga förtroendet som det unga paret visade, som tillsammans sträckte sig mot stjärnorna och de kallade sin första framgångsrika produkt "Himmelsstürmer" (någon som siktar högt).

SNABBARE ÄN VAD SOM VAR TILLÅTET

Artur Schwörer bevisade hur snabbt en byggnad kan byggas med sin första fabrikshall i Weissenhorn, som var igång redan innan bygglovet hade utfärdats. Borgmästaren litade på att Artur skulle hålla sitt löfte att göra företaget till den största arbetsgivaren i staden. Han lyckades mycket snabbt med detta – och så har det varit fram till idag.

NÄRA GEMENSKAP

Redan från början gav personalen sitt aktiva stöd. De hjälpte till att bygga hallen och sätta upp produktionsplatsen med mycket handpåläggning och vid behov även med egna verktyg. Sådana verktyg behöver vi inte idag – men den härliga gemenskapsandan bland "PERIaner" har kvarstått.

FÖRE SIN TID

VISIONÄR

"Tänka i små steg. Det var inget mål att tänka stort redan i början, utan snarare att kontinuerligt leverera kvalitet och att alltid sätta kundens krav i centrum för vårt arbete", säger Artur Schwörer. Denna ledstjärna ledde till att vi alltid satte takten i branschen, alltid utvecklade våra produkter efter våra kunders behov och alltid blickade mot framtiden.

Redan på Bauma 1971 ville vi erbjuda det där extra – på den tiden fanns det fortfarande färglösa produktbroschyrer med svartvita bilder som utställarna delade ut som reklammaterial. Men inte för oss på PERI. Vi tillhandahöll en komplett handbok med påtagligt mervärde med tabeller, instruktioner och färgfotografier, vilket väckte rejäl uppståndelse bland både besökare och utställare.

DJÄRV

För att kunna möta marknadens krav togs beslutet att etablera försäljningskontor i de närmaste  europeiska länderna bara några år efter att företaget grundades. På den tiden var detta väldigt modigt och ingen självklarhet.

Satsningen på materialet aluminium gjorde våra system lätta, men samtidigt känsliga. Genom att på ett smart sätt definiera tvärsnitten lyckades utvecklingsingenjörerna konstruera systemkomponenter i aluminium med hög bärförmåga. Tidigt investerade vi i ett brett utbud av aluminiumprodukter. På så sätt skapas lätta men ändå mycket bärande system som stöd, ställningssystem och vägg- eller plattform, som än i dag bevisar sitt höga praktiska värde i det hårda vardagliga arbetet på många byggarbetsplatser runt om i världen.

De genomarbetade PERI-manualerna hade ett högt pris, men Artur Schwörer ger sina anställda i uppdrag att dela ut så många av dem som möjligt till allmänheten. Konkurrenterna skakar på huvudet, men kunderna klappar händerna.

 

MULTIMEDIA

Redan från början stod det klart att vi inte bara är tillverkare och leverantör av våra system, utan att vi också vill stötta våra kunder med utmärkt service från A till Ö. Det är tack vare vår kunskap och service som vi alltid har haft och fortfarande har många kunder. Således fanns det då precis som nu genomgående utbildningar, antingen hos oss på PERI eller på plats hos kund, eftersom endast optimal användning av våra system leder till en effektiv daglig rutin på byggarbetsplatsen.

1995 infördes ett centralt internt projektarkiv. Detta gör att vi kan ta fram lösningsförslag över hela världen online, kombinera dem och utveckla dem vidare. En tid då digitaliseringen fortfarande var i tidig ålder. Ändå var detta ett enormt steg framåt, eftersom det gjorde det möjligt för alla våra ingenjörer över hela världen att stötta varandra. Standardlösningar kunde därmed göras tillgängliga snabbt och behövde inte arbetas på nytt varje gång. Konsulter från hela världen kunde rekommendera lösningar från genomförda projekt som bevisat sig framgångsrika i Tyskland.

Formplanering genomfördes digitalt i ett tidigt skede. På den tiden var det här något speciellt. Än idag arbetar vi outtröttligt och med passion för att sätta fart på hela branschen och för att kunna arbeta effektivt med digitala lösningar.

Våra aktiviteter på Bauma blev mycket populära, så som de välbesökta bildspelen i den specialbyggda byggcontainern eller cateringområdet med bayerska vita korvar och krispiga formbalkar bakade av kringeldeg. Framgången visade att Artur Schwörer hade rätt, att få folk att känna till PERI gav resultat.

PROBLEMLÖSARE ISTÄLLET FÖR LEVERANTÖR

MEDUTVECKLARE

Redan från början siktade den passionerade ingenjören Artur Schwörer mot att PERI skulle vara en utvecklingspartner som inte i första hand skulle leverera material utan istället lösningar för specifika utmaningar på byggarbetsplatsen. Till exempel 1971, under byggandet av fartygsliften i Lüneburg, där massbetong skulle gjutas till exakta former för att de enorma trågen skulle kunna röra sig upp och ner smidigt. Inom bara några dagar utvecklade PERI prototypen och produktionskapaciteten för en extra lång, höghållfast formbalk. Dess dimensionella stabilitet med låg egenvikt visade sig vara överlägsen alla konkurrerande produkter, och det drev PERI in i den främsta ligan inom formteknik.

KONSULT

Kvalitén på servicen och kunskapen ute på fältet blev ett kännetecken för PERI i ett tidigt skede. PERi erbjöd inte bara produkter utan ingenjörer och en samarbetspartner som ofta visste mer om betongkonstruktion än de byggföretag som utför själva arbetet. Deras expertis inom formteknik och platshantering garanterade tillförlitliga resultat och effektivt utförande – och deras dedikerade engagemang på plats säkerställde kundfokus och förtroende. Det lilla men noga utvalda teamet från de första dagarna representerade Artur Schwörer själv gång på gång, liksom ingenjören Dieter Klaiss.

TEKNISK PARTNER

I branschen pratar man om företagets förmåga att realisera även de mest komplicerade kundönskemålen och möta extraordinära arkitektoniska krav. Svindlande broar och skyskrapor skulle snart vara lika mycket en del av detta som spektakulära religiösa eller kulturella byggnader med komplexa stilistiska inslag. Specialformning och anläggningsteknik blev PERIs domän.

ATT VÄXA FRÅN STARKA RÖTTER

FRÅN WEISSENHORN

Inte långt från Ulm ligger den bayerska staden Weissenhorn, där Artur Schwörer har sina familjeband. Här erbjöd borgmästaren honom en 6 000 kvadratmeter stor tomt, tillsammans med möjlighet att köpa ytterligare mark. En av rådmännen tyckte det var meningslöst då den sedan länge etablerade konkurrenten Steidle var alldeles för stark. Två år senare blev tvivlaren en hängiven anställd i företaget.

MED HÅLLBAR TILLVÄXT

Med framgång började staden och huvudkontoret att växa. Hallar och förråd byggdes, platsen växte ur sina vägar. Kontorsbyggnader, utställningsytor och ett järnvägsspår tillkom och Quadragon blev en toppmodern administrationsbyggnad. Det första dussinet anställda växte till en arbetsstyrka på flera hundra. Idag träffas de för lunch i matsalen designad av Nathalie Schwörer, som är en av de bästa i Tyskland, både arkitektoniskt och gastronomiskt. Liksom hela tomten och de omgivande bostäderna hämtar den sin energi från sitt eget kraftvärmeverk för biomassa.

UTE I VÄRLDEN

Snart öppnades försäljnings- och ingenjörskontor upp över hela Tyskland, från Stuttgart till Hamburg och från Düsseldorf till Dresden; så småningom kompletterades dessa med uthyrningslager och utökades till stora försäljningskontor. Samtidigt började ett världsomspännande nätverk av dotterbolag att etableras i samband med stora internationella projekt. Idag berikar cirka 10 000 anställda över hela världen oss med sina kulturer och kunskaper och ser till att PERI blir allt mer mångsidigt och i slutändan mer framgångsrikt.

KÄRNAN I PERI - MÄNNISKORNA

UPPSKATTNING OCH VÄRDE

PERI är många saker: ett familjeföretag och en global aktör, schwabisk och kosmopolitisk, framtidsvisionär och innovativ och ändå rotad i en etablerad företagskultur. En kultur som är tidlös genom att den har förutsett många moderna koncept i praktiken: ledarskap genom exempel, personligt ansvar, möjliggörande karriärvägar och ett uppskattande förhållningssätt som ser det bästa i andra människor och låter dem utvecklas. Allt detta lärde vi oss inte genom ledningsseminarier. Det omsattes i praktiken redan från början, först och främst av Artur Schwörer.

RESPEKT

Artur Schwörers entusiasm för teknik, hans outtröttliga vilja att uppfinna och designa, hans ambition att hitta den bästa lösningen är legendariska. Men samtidigt är han medveten om den mänskliga faktorn i framgång och vikten av lagarbete. Viljan att uppnå, att arbeta hårt och med självdisciplin lärde han sig tidigt hemma när han ställdes inför efterkrigstidens svårigheter och förhoppningar. Han kompletterade det med en känsla av rättvisa och tron på att människor som arbetar tillsammans med händsyn och ömsesidig respekt kan uppnå mer.

ERKÄNNANDE

Artur Schwörer har alltid varit medveten om att för att få det bästa teamet, behöver varje teammedlem ha möjlighet att göra sitt bästa och få erkännande för det. PERI som organisation kan bara skapa förutsättningar för att framgång ska slå rot, men det krävs engagerade medarbetare för att framgången ska blomstra. Förutom alla hans prestationer som entreprenör, chef och ingenjör är detta ett viktigt arv från Artur Schwörer som vi fortsätter att utveckla och omsätta i praktiken: var och en av oss räknas, och tillsammans arbetar vi på den vackraste byggarbetsplatsen i världen: en positiv framtid!

VÅR HISTORIA

Följ med oss på en resa genom företagets historia. Avancerade form- och ställningsprodukter formar vår utveckling.

Utvecklingen i detalj