You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Som familjeföretag axlar vi ett ansvar

Sedan vi grundades för över 50 år sedan har vi jobbat efter ett hållbart entreprenörskap och gjort det till grunden för vårt företag. Hållbarhet bidrar till vidareutveckling och tillväxt av vårt familjeföretag och tillför värde både för våra kunder, medarbetare och hela vår sociala miljö.

Visste du till exempel att:

  • vi har varit ett klimatneutralt företag sedan 2021?
  • vi varje år utser 20 000 kvm företagsmark på PERI platser för att vara i harmoni med naturen för att främja värdefull biologisk mångfald?
  • vi varje år bygger en skola i ett utvecklingsland och har dessutom utvecklat ett eget betongblock för dess konstruktion?
  • det finns många andra initiativ och projekt som vi informerar om i vår hållbarhetsrapport? Den hittar du längre ner på sidan.

Att bygga hållbarhet: vårt verksamhetsområde

Vi har identifierat fem åtgärdsområden för att främja hållbarhet på PERI. Vi är övertygade om att dessa områden är relevanta för PERI, för våra kunder, för våra anställda och för vår sociala miljö.

Produkter

Vi främjar lösningar för cirkulär ekonomi och hållbart byggande genom nya produkter, teknologier och livscykelanalyser.

Miljö

Vi strävar efter klimatneutralitet och främjar biologisk mångfald på vårt företags område

Försörjningskedjan

Vi är engagerade i höga sociala och miljömässiga standarder i vår leverantörskedja och främjar miljövänlig logistik.

Människor 

Vi vill vara en attraktiv och långsiktig arbetsgivare som främjar mångfald och är engagerad i samhället.

Styrning 

Vi dokumenterar systematiskt vårt hållbarhetsarbete och rapporterar transparent regelbundet.

Vår hållbarhetsrapport 

Här hittar ni vår svenska rapport, hur vi tillsammans bygger en hållbar framtid.

Hållbarhetsrapport 2023

Vår globala hållbarhetsrapport 

Här hittar ni vår globala rapport, med gemensama hållbarhetsmål.