You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

PERI UP Cladding

Det säkra och flexibla intäckningssytemet för byggnadsställningar.

PERI UP Cladding är ett nyutvecklat, flexibelt intäckningssytem. Det senaste tillskottet i vårt PERI UP-sortiment har enkla installationskomponenter och transparent skydd, vilket förbättrar den övergripande säkerheten och effektiviteten i byggprocessen.

PERI UP Cladding-systemet fungerar tillsammans med vårt PERI UP ställningssortiment för att skapa en flexibel inhägnad som är enkel att installera i alla miljöer, tack vare användningen av lätta manövrerbara komponenter, vilket gör det lättare än liknande system.

De stora transparenta panelerna har en integrerad ledstång för enkel hantering och montering, utan behov av specialverktyg. Möjligheten att stänga in hela eller delar av byggarbetsplatsen med få komponenter säkerställer en snabb och flexibel installation.


Lättviktspaneler

är integrerade med en ledstång och multifunktionella komponenter för att underlätta hanteringen på byggarbetsplatsen.

Effektiva arbetsprocesser

Tack vare att PERI UP monteras från en säker position kan intäckningen monteras direkt på den befintliga byggnadsställningen.


Ökad säkerhet på alla höjder

eftersom monteringen sker inne i ställningen och de enskilda panelerna öppnas mot insidan.

Hur installeras Cladding? 

Titta på videon!