You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Formsättningskalkylator

Översikt

PERI Formsättningskalkylator stöder den kvalificerade användaren vid beräkning av korrekt betongtryck i samband med den relaterade gjuthastigheten för valda PERI väggformsystem. Med det här verktyget får användaren en mycket snabb överblick över de belastningar och deformationer som ger en kostnadseffektiv användning av formsystemet.

till Formsättningskalkylatorn