You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

OSB

Översikt

OSB-skivor (Oriented Stranded Board) känns igen på de stora flata spån som även ligger i skivans yta. Skivorna är särskilt tåliga mot bräckage i hörnen. Precis som i plywoodskivan har OSB-skivan tydliga huvudriktningar. Spånen nära skivytan ligger i skivans längdriktning medan spånen i mittdelen ligger vinkelrätt mot längdriktningen. Spånen kan vara av såväl barr- som lövträ. Limmet kan vara fenollim i pulverform eller melaminlim. Skivorna används till exempel i väggar, golv, tak samt emballage.

OSB-skivor finns i typerna 1, 2, 3 och 4. Typ OSB/1 är för allmän användning och för inredning i torra lokaler. Typ 4 är den tyngsta och mest fuktbeständiga. Typerna OSB/2 till OSB/4 kan användas i olika situationer i bärande konstruktioner enligt Eurokod 5. OSB/3 kan användas såväl inomhus som utomhus i lätt fuktiga men skyddade miljöer. OSB/3 sväller mindre vid högre luftfuktighet än t.ex. OSB/2 som endast är för torra miljöer. OSB/3 är mer ljudisolerande och har bättre brandegenskaper p.g.a. den något högre densiteten.