You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

VARIO GT 24 Pelarform

Översikt

VARIO GT 24 kan användas till alla dimensioner och höjder - formen är steglöst justerbar. 

Kontinuerligt justerbar
Kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, kontinuerligt justerbar upp till 80 cm x 120 cm

Standardiserad
Endast två formstag per stålbalk. Standarddelar från VARIO GT 24 formsystem används

Robust
Designad för ett betongtryck på 100 kN/m², men kan anpassas till ett högre tryck


Tekniska deltaljer

  • Kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, kontinuerligt justerbara upp till 80 cm x 120 cm
  • Designat för ett betongtryck på 100 kN/m² 
  • Konstruktion med VARIO standardkomponenter
  • Fritt val av formyta

Kontakta oss

Ladda ner broschyr