You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

SKYDECK Valvform

Översikt

SKYDECK betyder snabb och säker formsätting med systematisk montageföljd. Den smarta designen med sänktopp gör formrivningen snabb och det krävs få systemkomponenter. Färre stämp ger större rörelsefrihet under valvformen, vilket gör det lättare att förflytta material m.m.

Snabb
Sänktopp gör det möjligt att riva formen redan dagen efter formsättningen, beroende på valvtjocklek och betongfasthet 

Enkel hantering
Alla delar är tillverkade av aluminium; valvluckor och bockryggsbalkar väger mindre än 16 kg

Effektiv
Systematiskt arbete och fåtal stämp


Tekniska detaljer

  • låg vikt och lätthanterliga komponenter
  • systematisk montageföljd och hög säkerhet
  • endast 0,29 stämp krävs per kvadratmeter valvyta, vid standardanvändning (med 225 cm bockryggsbalk)
  • snabb formrivning med sänktopp
  • lätt att rengöra med pluverlackerad bockryggsbalk, självrengörande kanter på valvluckor och bockryggsbalk
  • praktiska och snabba lösningar för anpassning till projektspecifika geometrier
  • enkelt att ändra riktning på valvluckorna

Broschyrer


Kontakta oss

Ladda ner broschyr

Anders Strand, PERI och Anders Olsson, PEAB
Anders Olsson
Peab AB

God kontakt och bra samarbete.

Projektrapport